Laboratory of cellular and molecular immunology 

Main page    News&Events  Photos    Grants      Papers      Staff      Contact

NEWS and EVENTS

Announcements


We are sorry to announce that the FMI2020 conference and summer school planned for June 2020 in Prague, Czech Republic has now been postponed to the 2022 due to the current Covid-19 health emergency. We are preparing the conference for 6.-9. June 2022 at the same venue (Palace Charitas, Karlovo Náměstí in Prague).

You can see more information at the dedicated page https://fmi2020.eu.

While some seminars some Thursday's seminars
are in Czech, English is now preferred language. Follow the  web page of the Czech Immunological Society for details.

Prof. Tlaskalová-Hogenová was elected first president of Czech Microbiome Society and Mr. Coufal was elected as member od auditing commission. Congratulations!
Events in Czech

Pod patronacé České imunologické společnosti (ČIS) se společně s kolegy z 1. LF UK podílíme na přípravě tradičního sympózia "Workshopu o T buňkách
". Workshop  proběhne v tradičním období 21. a 22. 9. 2021 netradičně u nás na MBÚ AV ČR. Více informací je na dedikovaných stránkách ČIS.

Vzhledem k omezeným kapacitám sálu i laboratoří je nutné se předem přihlásit!

Každoroční kurzy "Klinická imunologie" (MB150P41, Kverka), "Teorie imunologických metod" (MB150P51, Sánchéz/Funda) a "Molekulární mechanismy evoluce imunity" (MB151P94, Bilej) pro akademický rok 2021/2022 začnou 6. října 2021 a budou probíhat ve středu, většinou v kinosále FGÚ AV ČR (přízemí). Témata jsou upřesněna v SISu a v systému Moodle, kde se budou v průběhu kurzu objevovat studijní materiály. Kurzy jsou určené zejména pro studenty magisterského studia na PřF UK (vítáme však i účast studentů jiných fakult) a pro účastníky doktorského studia (PhD) imunologie. K porozumění přednášené tématice jsou většinou nezbytné základní znalosti imunologie. Kurzy budou zakončeny zkouškou.

Main page | News&Events | Photos | Grants | Papers | Staff | Contact